sagokungen.se

Om sidan

Sagokungen.se

Dina egna ritsagor, skrivsagor och ljudsagor skickar du till sagokungen@gmail.com

Större bilder och ljudfiler skickas via tjänsten  dvs om de är större än 5MB.

Om du redan har dina ljudfiler på MySpace, YouTube el liknande räcker det att du skickar länken.

Vi på sagokungen.se och barnpost.se ansvarar inte för inskickat material och kan heller inte garantera att det kommer publiceras. Bilder, texter osv kan komma att redigeras och/eller förkortas. I och med att du skickar in material till oss så godkänner du samtidigt att vi kostnadsfritt får använda detta på vår webb och vid marknadsföring av densamma.

Barnpost.se

Dina egna teckningar, bilder, berättelser och musik kan skickas till barnpost@hotmail.com

Större bilder och ljudfiler skickas via tjänsten  dvs om de är större än 5MB.

Om du redan har dina ljudfiler på MySpace, YouTube el liknande räcker det att du skickar länken.

Vi på sagokungen.se och barnpost.se ansvarar inte för inskickat material och kan heller inte garantera att det kommer publiceras. Bilder, texter osv kan komma att redigeras och/eller förkortas. I och med att du skickar in material till oss så godkänner du samtidigt att vi kostnadsfritt får använda detta på vår webb och vid marknadsföring av densamma.